czech      
  
      Mapa webu | Intranet   
logocars dynamics
 
 

Pracovní skupina

Pracovní skupinu Cars Dynamics tvoří odborníci v oblasti dynamiky vozidel, měření, elektroniky a zkušebnictví. Většina odborníků má úzký odborný vztah k univerzitám v Brně: VUT a MZLU a jsou řešitelé řady výzkumných projektů a významných zakázek v automobilovém průmyslu.

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Zakladatel Cars Dynamics. Specialista v oblasti dynamiky vozidel. Zároveň je vědecko-pedagogickým pracovníkem Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Zde vyučuje předměty "Dynamika vozidel" a "Virtuální prototypy" a buduje měřící a výpočetní zázemí ústavu, je odborným garantem softwarového systému ADAMS pro celé VUT (včetně modulů Car, Engine, Tyre a dalších).
Specializuje se na analýzu a optimalizaci jízdních vlastností vozu, analýzu měřených dat, matematické modelování a přípravu jízdních testů.
 
Je autorem řady softwarových nástrojů: multibody software SAMS, Suspension Kinematic Optimization Software, software na optimalizaci převodových poměrů Gear, vyhledávací procedury pro analýzu dat z dataloggerů, submodely vozidlových systémů, model pneumatiky.
 
V oblasti motoristického sportu spolupracoval s továrním týmem na přípravě vozu pro mistrovství světa v rallye ve třídě WRC. Rovněž spolupracuje s řadou soukromých týmů účastnících se okruhových závodů v ČR a v zahraničí.
 
Speciální znalosti: teoretické znalosti v oblasti dynamiky vozidel, programovací jazyky C++, Pascal, znalost software ADAMS, Matlab + Simulink.