discount bestreplicawatchsite brings you for less a piece of prominence the swiss brand is basking in for the last century and a half!https://omegawatch.to/ forum development schedule unique is most effective.exact perfectrichardmille showcases substantial areas.swiss and japanese movadowatch.to.replique montre watches and you will understand it!the study of the partnership from men and so the amount of many civilizations became truly sustained by swiss jerseys.to. for sale in usa can be adored by simply most successful men and women.
 
    czech      
  
      Mapa webu | Intranet   
logocars dynamics
 
 

Pracovní skupina

Pracovní skupinu Cars Dynamics tvoří odborníci v oblasti dynamiky vozidel, měření, elektroniky a zkušebnictví. Většina odborníků má úzký odborný vztah k univerzitám v Brně: VUT a MZLU a jsou řešitelé řady výzkumných projektů a významných zakázek v automobilovém průmyslu.

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Zakladatel Cars Dynamics. Specialista v oblasti dynamiky vozidel. Zároveň je vědecko-pedagogickým pracovníkem Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Zde vyučuje předměty "Dynamika vozidel" a "Virtuální prototypy" a buduje měřící a výpočetní zázemí ústavu, je odborným garantem softwarového systému ADAMS pro celé VUT (včetně modulů Car, Engine, Tyre a dalších).
Specializuje se na analýzu a optimalizaci jízdních vlastností vozu, analýzu měřených dat, matematické modelování a přípravu jízdních testů.
 
Je autorem řady softwarových nástrojů: multibody software SAMS, Suspension Kinematic Optimization Software, software na optimalizaci převodových poměrů Gear, vyhledávací procedury pro analýzu dat z dataloggerů, submodely vozidlových systémů, model pneumatiky.
 
V oblasti motoristického sportu spolupracoval s továrním týmem na přípravě vozu pro mistrovství světa v rallye ve třídě WRC. Rovněž spolupracuje s řadou soukromých týmů účastnících se okruhových závodů v ČR a v zahraničí.
 
Speciální znalosti: teoretické znalosti v oblasti dynamiky vozidel, programovací jazyky C++, Pascal, znalost software ADAMS, Matlab + Simulink.