czech      
  
      Mapa webu | Intranet   
logocars dynamics
 
 

Suspension Kinematic Optimization Software

Program slouží k optimalizaci kinematických vlastností náprav. Je určen jak pro vývoj nového zavěšení vozu, tak i pro optimalizaci již existující nápravy pomocí seřizovacích prvků, které jsou na nápravě k dispozici (podložky, velikost vyšroubování či zašroubování kloubů zavěšení, polohy přírub …).

Jednotlivé kinematické charakteristiky (závislost odklonu kola, natočení kola, výšky středů klopení, atd. na zdvihu kola nebo na natočení téhož či druhého kola nápravy) jsou v programu rozděleny do 3 skupin, podle požadavků na vlastnosti, které mají být výpočtem dosaženy. První skupinu tvoří kinematické veličiny, u nichž je kladen požadavek na jejich hodnotu v jednom pracovním bodě (nejčastěji v základní výškové poloze, např. sbíhavost, odklon kola, rozchod, výška středu klopení, anti-dive atd. v pracovní výšce vozu). Druhou skupinu tvoří kinematické charakteristiky, u nichž je optimalizován celý průběh závislosti na zdvihu kola, např. bump-steer (natočení kola v celém rozsahu zdvihu kola).  Třetí skupinu tvoří kinematické charakteristiky na něž není přímo kladen konkrétní požadavek, který má být dosažen výpočtem, ale přesto jsou vypočteny, aby bylo možné zkontrolovat, zda nevykazují nějakou nežádoucí abnormalitu, jež by znehodnocovala výsledky optimalizačních výpočtů.

Optimalizační výpočty jsou velmi rychlé a program může sloužit i k výpočtu nového nastavení náprav (setupu) mezi jednotlivými testovacími jízdami.