czech      
  
      Mapa webu | Intranet   
logocars dynamics
 
 

Racionální způsob nastavení seřizovacích prvků vozu

Panuje názor, že by se mezi jednotlivými testovacími jízdami měla provést pouze jedna změna v nastavení vozu. Avšak co to je jedna změna? Je to změna jednoho seřizovacího prvku na vozidle nebo naopak změna několika seřizovacích prvků s cílem změnit pouze jeden faktor, který má přímý vliv na jízdní vlastnosti vozu? Příkladem může být situace ilustrovaná obrázkem dole. S cílem omezit ponořování přední části vozu se posune pouze přední úchyt dolního ramene dolů. Avšak tím se změní nejen požadovaná hodnota anti-dive, ale změní se i výška středu klopení nápravy a „rozhodí“ se bump steer. Tyto nezamýšlené změny však mohou způsobit to, že řidič přínos nového nastavení vozu hodnotí velmi negativně, přesto, že samotná změna hodnoty anti-dive by byla velmi přínosná. Naproti tomu postup, kdy se vypočte změna několika seřizovacích prvků na vozidle s cílem změnit pouze jeden faktor, v tomto případě anti-dive, umožní řidiči posoudit vliv zamýšlené změny, bez toho, aby byl vjem (a čas na okruh) rušen jinými faktory. Tento postup má i řadu dalších výhod:
 
  • jezdec posuzuje pouze vliv jednoho faktoru mající přímý vliv na jízdní vlastnosti vozu
  • posouzení jezdcem není narušeno ostatními faktory
  • výsledky získané na základě takto organizovaných testů jsou mnohem srozumitelnější
  • možnost zachovat si výsledky (hodnoty jiných faktorů) získané z předchozích testů a neznehodnotit si je novým nastavením vozu
  • možnost provádět předvídatelné změny
  • možnost budovat si systém hodnot faktorů optimálních pro vozidlo, jezdce a závodní trať
 

Náš přístup k optimalizaci jízdních vlastností vozu je založen na výše uvedeném způsobu práce – racionálním setupu. Snažíme se vždy získat o vozidle dostatek informací, na základě kterých jsme schopní počítat nové nastavení vozu výše uvedeným způsobem. Náš software nám umožňuje tyto výpočty realizovat i během testovacího dne mezi jednotlivými jízdami.

Racionální způsob nastavení seřizovacích prvků vozu