czech      
  
      Mapa webu | Intranet   
logocars dynamics
 
 

Multibody software SAMS

program SAMS Program SAMS slouží k vytvoření matematických modelů obecných mechanických systémů. Skládá se ze dvou částí generátoru rovnic a solveru. Generátor rovnic na základě popisu mechanického systému generuje rovnice pro zadaný typ úlohy v syntaxi programovacího jazyka C, C++ . Solver se skládá z objektů a funkcí a slouží k výpočtu vygenerovaných rovnic.

Obecná část programu je rozšířená pro využití v oblasti jízdních vlastností vozidel. Program svojí strukturou umožňuje, aby rozsáhlý model vozidla byl budován postupně a tím mohly být jednotlivé submodely použity okamžitě v průběhu jednotlivých etap vývoje a testovacích prací.

Pomocí tohoto programu je možné řešit řadu úloh v oblasti jízdních vlastností závodního vozu, od kinematiky zavěšení kol až po plnou dynamiku vozidla.

Typy úloh

  • Kinematická analýza
  • Statická analýza
  • Analýza ustálených stavů
  • Analýza přechodových stavů

Kinematické charakteristiky zavěšení kol

kinetické charakteristiky zavěšení kol

Software SAMS počítá všechny typické kinematické charakteristik náprav v závislosti na zdvihu a natočení kol: změnu sbíhavosti kol (bumpsteer), odklon kol, záklon a příklon rejdové osy, poloměr rejdu, závlek kola, polohu středu klopení náprav, anti-dive, anti-squat, anti-lift, natočení vnitřního kola vůči vnějšímu…

Dalšími výstupy z programu jsou převody odpružení vozu: poměr mezi sílou na pružině a svislou sílou na kole, poměr mezi momentem na stabilizátoru a svislou sílou na kole...

kinematické charakteristik náprav

Dynamika vozidla

Dynamika vozidla zahrnuje řadu úloh, vedle přechodových stavů je program využíván k analýze ustálených stavů (jízda po kruhové dráze konst. rychlostí) a kvaziustálených stavů (jízda po kruhové dráze včetně akcelerace nebo brzdění). Program rovněž počítá Moment Method. Na základě těchto výpočtů je možné zjistit a pochopit jak se vozidlo chová a to i v mezních podmínkách (na hranici adheze), jaký vliv na chování vozu, jeho řiditelnost a stabilitu mají jednotlivé subsystémy vozidla či různá nastavení podvozku. Rovněž lze řešit i inverzní úlohy a tím řešit i úlohy typu, jak se má změnit tuhost, nebo předpětí pružin, stabilizátorů, aby byla dosažena požadovaná poloha karosérie vůči vozovce. Vhledem k tomu, že velikost aerodynamických sil je velmi závislá právě na poloze karosérie vůči vozovce jedná se o velmi užitečné výpočty.

Výstupy z programu

výstupy z programu SAMS  výstupy z programu SAMS

/Výstupy z programu jsou navrhovány tak, aby inženýrovi poskytly co nejnázorněji obraz stavu vozidla jako celku, ale i stavu jednotlivých subsystémů vozidla, např. stav pneumatiky je zachycen na několika grafech poskytujících informace typu, na kolik je využíván maximální potenciál jednotlivých pneumatik, zda je skluz (podélný nebo příčný) pneumatiky před hodnotou odpovídající maximální síle (podélné nebo příčné) nebo zda je za touto hodnotou. Jak se změní stav pneumatiky, když se zvětší svislé zatížení kola nebo když např. se zvětší skluz pneumatiky. Jak se zmenší boční síla vyvozená pneumatikou, když se zvětší podélná síla, atd. Rovněž je možné vzájemně porovnat stav pneumatik.

Dalším příkladem může být analýza zatížení jednotlivých kol. Program poskytuje přehledné grafy poskytující názornou informaci o tom, kolik procent zatížení kola odpovídá jednotlivým komponentám zavěšení kol:  pružině, stabilizátoru, tlumiči, kolik procent tíhy je přenášeno samotným závěsem (bez pružiny, tlumiče a stabilizátoru), kolik je aerodynamický přítlak na nápravu či kolo.

Program poskytuje další přehledné výstupy zachycující okamžitý stav diferenciálů, skládaných svazků pružin, atd.